คอร์สภาษาจีนส่วนตัว
B18,500  
เรียนได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา !!!

12 มหาวิทยาลัยน่าสนใจศึกษาต่อในปักกิ่ง

12 มหาวิทยาลัยน่าสนใจศึกษาต่อในปักกิ่ง

March 03, 2023

มหานครปักกิ่ง หรือ เป่ยจิง ศูนย์กลางทางการเมือง นักลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจ ติดต่อการค้า และการท่องเที่ยวในปักกิ่ง ภาพของมหานครปักกิ่งในวันนี้ เรียกว่าได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้คนต่างก็รับอิทธิพลด้านเทคโนโลยี และ วัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามามากขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาที่เทียบเท่าชาติตะวันตกแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยในจีนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เป่ยจิงมีมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจศึกษาต่อดังต่อไปนี้     

1. Peking University เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญแห่งชาติในประเทศจีนซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1898 มหาวิทยาลัยปักกิ่งประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การแพทย์ และวิศวกรรม

2. Tsinghua University เป็นศูนย์แห่งชาติสำหรับวิศวกรฝึกอบรมและนักวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งความสามารถระดับมืออาชีพและความซื่อสัตย์ส่วนบุคคล ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณะในสาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม,มนุษยศาสตร์, กฎหมาย, การแพทย์, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ, การศึกษาและศิลปะ

3. China University of Geosciences(Beijing) ตั้งอยู่บนถนน Xueyuan , Haidian District ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ธรณีศาสตร์, ทรัพยากร, สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมธรณีวิทยา, การผสมผสานวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, มนุษยศาสตร์, การจัดการ, การบริหาร, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย ทั้งระดับปริญญาตรี, โท และเอก

4. Beijing Foreign Studies University สอนภาษาต่างประเทศ 84 ภาษาและหลักสูตรระดับปริญญา ความเป็นเลิศในการสอนและการวิจัยภาษาต่างประเทศและวรรณกรรมทำให้ BFSU มีชื่อเสียงเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีคุณภาพทั้งในจีนและต่างประเทศ

5. Renmin University of China เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยที่ครอบคลุมโดยมุ่งเน้นไปที่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่หลากหลายในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

6. Beijing Film Academy เปิดสอนหลักสูตรในแง่มุมต่าง ๆ ของกระบวนการสร้างภาพยนตร์ ตั้งแต่การเขียนสคริปต์, การกำกับภาพยนตร์ และการแสดงภาพยนตร์ จนถึงภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์และการจัดการความบันเทิง

7. Beihang University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในด้านการบินและนักบินอวกาศ ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยด้านวิศวกรรม,วิทยาศาสตร์,ธรรมชาติ,มนุษยศาสตร์และสังคม วิทยาศาสตร์ ครอบคลุม 3 วิทยาเขตที่มีนักศึกษาเต็มเวลามากกว่า 30,000 คนและอาจารย์และเจ้าหน้าที่เกือบ 4,000 คน

8. Beijing Normal University สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ การศึกษา, จิตวิทยา, ประวัติศาสตร์จีน, ภูมิศาสตร์, นิเวศวิทยา, ภาษาและวรรณคดีจีน, ละครและภาพยนตร์, วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี, โท และเอก

9. University of International Business and Economics เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์, การจัดการ,ศิลปศาสตร์, กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ และยังโดดเด่นในวิชาต่าง ๆ เช่นการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายระหว่างประเทศ, การเงินการจัดการธุรกิจ และภาษาต่างประเทศ

10. Beijing Language and Culture University เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งเดียวในประเทศจีนที่มีงานหลักในการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ ในขณะเดียวกันก็ยังดำเนินงานด้านการศึกษาระดับปริญญาให้กับนักเรียนจีนและนานาชาติในสาขาภาษาต่างประเทศ, ศิลปะศาสตร์, วิทยาศาสตร์,คอมพิวเตอร์,การเงินและการบัญชี

11. Beijing Institute of Technology ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังพัฒนาไปสู่ด้านอื่น ๆ เช่น การจัดการและมนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์,วัสดุเคมีและวิชาอื่น ๆ

12. Beijing Technology and Business University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแรกสุดในประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 1950 เสนอหลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐศาสตร์, การจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, กฎหมายและสื่อ

นอกจากนี้เมืองปักกิ่งยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ได้แก่ ป่าไม้, ปิโตรเคมี, การกีฬา และเกษตรกรรม เป็นต้น บางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งทุนเต็มจำนวนและบางส่วน จากรัฐบาลจีน, มณฑล, เมือง และมหาวิทยาลัยเอง


76/42 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
(ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู)

โรงเรียนสอนภาษาเป่ยจิง.
All rights reserved.