คอร์สภาษาจีนส่วนตัว
B18,500  
เรียนได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา !!!

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่
บรรยากาศทันสมัย
หลักสูตร
มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือเกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็นชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียนจำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

"โรงเรียนสอนภาษาจีน บรรยากาศทันสมัย หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือเกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็นชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียนจำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

คำถามที่พบบ่อยสำหรับเรา | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง


76/42 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-521-7088, 095-546-6498 แฟกซ์ 02-521-7089
ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู
www.beijing-chinese.com

4. หลักสูตรเรียนเป็นแบบไหน?

ทุกหลักสูตรใช้หนังสือของ BEIJING LANGUAG EAND CULTURE UNIVERSITY ซึ่งออกแบบมาเพื่อสอนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะ

7. มีสอบวัดระดับหรือไม่?

นักเรียนใหม่ ที่มีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนมาก่อน จะต้องสอบวัดระดับเพื่อเข้าห้องเรียนที่เหมาะสม และในการเรียนครั้งสุดท้ายของแต่ละคอร์ส มีการทดสอบวัดความรู้ของนักเรียน

1.ทำไมราคาเรียนที่โรงเรียนนี้ถึงแพงกว่าที่โรงเรียนอื่น?

ราคา 5,400 บาทต่อคอร์ส ดูเหมือนจะแพงกว่าที่อื่น แต่จริงๆแล้ว 1 คอร์สใช้เวลาเรียนรวม30 ชั่วโมง ซึ่งเทียบได้กับ 180 บาทต่อชั่วโมง
ถือว่าไม่แพงเลย และราคายังรวมหนังสือ, ซีดี, สมุด, ดินสอ, ยางลบด้วย

5.เรียนจบแล้ว ทางโรงเรียนใบประกาศนียบัตรรับรองให้หรือไม่?โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง ออกใบประกาศนียบัตรซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาษาจีนมาตรฐานขั้นต้น, ขั้นกลาง และขั้นสูง

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่

76/42 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220โทร. 02-521-7088,
095-546-6498
แฟกซ์ 02-521-7089
www.beijing-chinese.com

2. ครูที่สอนเป็นคนจีนหรือคนไทย?
อาจารย์เป็นคนจีนเท่านั้น อย่างน้อยต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านอักษรศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์

3.ทำไมเวลาเรียนแต่ละครั้งถึงนานกว่าที่อื่น (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) ?
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องในการเดินทางมาเรียนแต่ละครั้งโดยมีช่วยพักเบรกระหว่างการเรียน 15 นาทีเพื่อผ่อนคลาย

6. แต่ละห้องมีนักเรียนกี่คน?แต่ละห้องไม่เกิน 10 คน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนครติดกับห้างแม็กแวลู

1.ทำไมราคาเรียนที่โรงเรียนนี้ถึงแพงกว่าที่โรงเรียนอื่น?
ราคา 5,400 บาทต่อคอร์ส ดูเหมือนจะแพงกว่าที่อื่น แต่จริงๆแล้ว 1 คอร์สใช้เวลาเรียนรวม30 ชั่วโมง ซึ่งเทียบได้กับ 180 บาทต่อชั่วโมง
ถือว่าไม่แพงเลย และราคายังรวมหนังสือ, ซีดี, สมุด, ดินสอ, ยางลบด้วย

3.ทำไมเวลาเรียนแต่ละครั้งถึงนานกว่าที่อื่น (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) ?
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องในการเดินทางมาเรียนแต่ละครั้งโดยมีช่วยพักเบรกระหว่างการเรียน 15 นาทีเพื่อผ่อนคลาย

3.ทำไมเวลาเรียนแต่ละครั้งถึงนานกว่าที่อื่น (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) ?
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องในการเดินทางมาเรียนแต่ละครั้งโดยมีช่วยพักเบรกระหว่างการเรียน 15 นาทีเพื่อผ่อนคลาย

4. หลักสูตรเรียนเป็นแบบไหน?
ทุกหลักสูตรใช้หนังสือของ BEIJING LANGUAG EAND CULTURE UNIVERSITY ซึ่งออกแบบมาเพื่อสอนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะ

5.เรียนจบแล้ว ทางโรงเรียนใบประกาศนียบัตรรับรองให้หรือไม่?โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง ออกใบประกาศนียบัตรซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาษาจีนมาตรฐานขั้นต้น, ขั้นกลาง และขั้นสูง

6. แต่ละห้องมีนักเรียนกี่คน?แต่ละห้องไม่เกิน 10 คน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด

7. มีสอบวัดระดับหรือไม่?

นักเรียนใหม่ ที่มีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนมาก่อน จะต้องสอบวัดระดับเพื่อเข้าห้องเรียนที่เหมาะสม และในการเรียนครั้งสุดท้ายของแต่ละคอร์ส มีการทดสอบวัดความรู้ของนักเรียน

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่

76/42 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220โทร. 02-521-7088,
095-546-6498
แฟกซ์ 02-521-7089
www.beijing-chinese.com

โทร 090-295-6460

เพื่อรับการนัดหมาย
ทดลองเรียนฟรี
2 ชั่วโมง

Kbank

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

เมื่อชำระด้วยบัตร
VISA
/ MASTER CARD


รับสิทธิประโยชน์มากมาย
เช่นส่วนลดค่าเรียน, ส่วนลดการร่วมกิจกรรมต่างๆ, การยืมหนังสือและสื่อต่างๆการใช้บริการแนะแนว, การเข้าคลีนิค คลาส,ชั่วโมงการใช้computer และ internet

เปิดรับสมัคร

ครูสอนพิเศษ
PART - TIME
จำนวนหลายอัตรา

1. คุณครูชาวจีนโดยเฉพราะชาว      
   ปักกิ่งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อและ
ส่ง resume และเอกสารประกอบการ
สมัครได้ที่
โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง
76/42 แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

76/42 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
(ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู)

โรงเรียนสอนภาษาเป่ยจิง.
All rights reserved.