สมัครด่วน !!    
HSK3 & HSK4

"โรงเรียนสอนภาษาจีน บรรยากาศทันสมัย หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือเกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็นชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียนจำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่
บรรยากาศทันสมัย
หลักสูตร
มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือเกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็นชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียนจำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

หลักสูตร | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

โรงเรียนสอนภาษาจีน  คอร์สภาษาจีนมาตรฐาน

คอร์สภาษาจีนมาตรฐาน

ภาษาจีนระดับต้น, กลาง, สูงหลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และเข้าใจภาษาจีนกลางอย่าง
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ครบทั้ง 4
ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
เรียนจบทุกระดับ
จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสอนภาษาจีน คอร์สภาษาจีนส่วนตัว

คอร์สภาษาจีนส่วนตัว

เรียนภาษาจีนส่วนตัว ให้บรรลุเป้าหมาย  อย่างรวดเร็ว e.g เตรียมสอบ HSK, ฝึกพูดจีนให้คล่องแคล่ว, ปรับพื้นฐาน  ภาษาจีนที่ถูกต้อง, สอบจีนให้ได้ที่ 1  เรียนเดี่ยว 18,500 บาทต่อ 24 ช.ม.  เรียนเป็นกลุ่ม
เพิ่มท่านละ 2,500 บาท

โรงเรียนสอนภาษาจีน คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก

สำหรับน้องๆ อายุ 4-6 ปี ที่เริ่มเรียนภาษาจีน ปูพื้นฐานอย่างถูกต้อง พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น ร้องเพลง,  เกมส์, วาดรูประบายสี ค่าเรียน 6,400 บาท

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

สำหรับเด็กอายุ  7-15 ปี เรียนรู้หลักการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนที่ถูกต้อง โดยวางรากฐานตั้งแต่เริ่มต้นและต่อยอดเรียนภาษาจีนได้ น้องๆจะได้ฝึกทักษะภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ค่าเรียน 6,400 บาท/คอร์ส

คอร์สเตรียมสอบ HSK

คอร์สเตรียมสอบ HSK

เรียนบทเรียน ที่มีคำศัพท์ และไวยกรณ์  ที่อยู่ในข้อสอบ HSK 1-6 รวมทั้งฝึกทำแนวข้อสอบในระดับนั้นๆ
ค่าเรียน 6,400 บาท/คอร์ส

คอร์สเตรียมสอบ YCT

คอร์สเตรียมสอบ YCT

คอร์สเตรียมความพร้อมในการทดสอบ YCT เรียนรู้จากบทเรียนที่มีคำศัพท์
วลี และประโยคอย่างง่าย และสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ
ค่าเรียน  6,400 บาท

คอร์ส สำเนียงจีน

คอร์สสนทนาจีน

เรียนรู้ระบบการออกเสียงภาษาจีนโดยใช้Pinyin และประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน และฝึกฝนพูดคุยภาษาจีน
ค่าเรียน 3,200 บาท/คอร์ส

โทร 090-295-6460

เพื่อรับการนัดหมาย
ทดลองเรียนฟรี
2 ชั่วโมง

Kbank

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

เมื่อชำระด้วยบัตร
VISA
/ MASTER CARD


รับสิทธิประโยชน์มากมาย
เช่นส่วนลดค่าเรียน, ส่วนลดการร่วมกิจกรรมต่างๆ, การยืมหนังสือและสื่อต่างๆการใช้บริการแนะแนว, การเข้าคลีนิค คลาส,ชั่วโมงการใช้computer และ internet

เปิดรับสมัคร

ครูสอนพิเศษ
PART - TIME
จำนวนหลายอัตรา

1. คุณครูชาวจีนโดยเฉพราะชาว      
   ปักกิ่งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อและ
ส่ง resume และเอกสารประกอบการ
สมัครได้ที่
โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง
76/42 แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

76/42 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
(ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู)

โรงเรียนสอนภาษาเป่ยจิง.
All rights reserved.