ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Chinese Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

มหาวิทยาลัยไหนบ้าง? อยู่ใน C9 League ของจีน

โรงเรียนสอนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัยหลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

             สมาชิก C9 League ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนและติดอันดับ

 

หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง C9 League เทียบเคียงได้ว่าเป็น

 

Ivy League ของจีน ริเริ่มโดยรัฐบาลจีนผ่านโครงการ985เพื่อส่งเสริงการพัฒนาและชื่อเสียง

 

ของการศึกษาที่สูงขึ้นในประเทศจีน มหาวิทยาลัยในกลุ่ม C9 League ได้รับการจัดสรร

 

ทรัพยากรพิเศษและมีการเตรียมการพิเศษสำหรับการแบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน

             

            เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยพันธมิตรกันทั้ง 9 แห่งด้าน ได้รับการ

 

จัดตั้งเป็น C9 League อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้

 

1. Fudan University

 

2. Harbin Institute of Technology

 

3. Nanjing University

 

4. Peking University

 

5. Shanghai Jiaotong University

 

6. Tsinghua University

 

7. University of Science and Technology of China

 

8. Xi'an Jiaotong University

 

9. Zhejiang University 

 

               โครงการ 211 เป็นโครงการการศึกษาที่เริ่มต้นในปี 1995 รัฐบาลจีนได้ให้ทุนแก่

 

มหาวิทยาลัยจีนกว่า 100 แห่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการระหว่าง

 

ประเทศเน้นไปที่การก่อสร้างมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่สำคัญจำนวนมากสำหรับปลาย

 

ศตวรรษที่ 21 ประเทศจีนในการใช้กลยุทธ์นี้ในการพัฒนาประเทศผ่านวิทยาศาสตร์และการ

 

ศึกษาในการดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ข้ามศตวรรษ โครงการ 211 ประกอบด้วย

 

มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 

1 Peking University

2 Tsinghua University

3 Zhejiang University

4 Fudan University

5 Shanghai Jiao Tong University

6 Nanjing University

7 Wuhan University

8 Sichuan University

9 Zhongshan University

10 Shandong University

11 Huazhong University of Science and Technology

12 Harbin Institute of Technology

13 Jilin University

14 Nankai University

15 University of Science & Technology China

16 Xi'an Jiao Tong University

17 Central South University

18 Southeast University

19 Renmin University of China

20 Dalian University of Technology

21 Tianjin University

22 Xiamen University

23 Beijing Normal University

24 South China University of Technology

25 Tongji University

26 Beihang University

27 Lanzhou University

28 Chongqing University

29 China Agricultural University

30 Northwestern Polytechnical University

31 Beijing Institute of Technology

32 East China Normal University

33 Hunan University

34 East China University of Science and Technology

35 Soochow University

36 Nanjing University of Aeronautics & Astronautics

37 Zhengzhou University

38 Huazhong Normal University

39 Nanjing Agricultural University

40 University of Electronic Science and technology

41 Northeastern University

42 Southwestern University

43 Wuhan University of Technology

44 Shanghai Univer

45 Nanjing University of Science and Technology

46 Northeast Normal University

47 Jiangnan University

48 Xi'an Electronic and Science University

49 Huazhong Agricultural University

50 Southwest Jiao Tong University

51 Jinan University

52 North China Electric Power University (Beijing)

53 University of Science and Technology Beijing

54 Beijing University of Chemical Technology

55 Donghua University

56 Nanjing Normal University

57 Beijing Jiaotong University

58 Northwest Agriculture and Forestry University

59 South China Normal University

60 Ocean University of China

61 Northwestern University

62 Shaanxi Normal University

63 Harbin Engineering University

64 Hohai University

65 Nanchang University

66 Beijing University of Technology

67 Hunan Normal University

68 Fuzhou University

69 Beijing University of Posts and Telecommunications

70 HeFei University of Technology

71 Yunnan University

72 Shanghai University of Finance and Economics

73 China Medicine University

74 Zhongnan University of Economics and Law

75 Chang'an University

76 Guangxi University

77 Southwestern University of Finance and Economics

78 Anhui University

79 Taiyuan University of Technology

80 Guizhou University

81 Beijing Forestry University

82 Northeast Forestry University

83 China University of Political Science and Law

84 Xinjiang University

85 Communication University of China

86 Sichuan Agricultural Uniersity

87 Central University of Finance and Economics

88 Tianjin Medical University

89 Liaoning University

90 University of International Business and Economics

91 Northeast Agricultural University

92 Hebei University of Technology

93 Beijing University of Chinese Medicine

94 Shanghai International Studies University

95 Dalian Maritime University

96 Minzu University of China

97 Beijing Foreign Studies University

98 Inner Mongolia University

99 Shihezi University

100 Hainan University

101 Yanbian University

102 Ningxia University

103 Central Conservatory of Music

104 Beijing Sport University

105 Qinghai University

106 Beijing Union Medical College

107 China University of Mining and Technology (Beijing)

108 China University of Mining and Technology (Xuzhou)

109 Tibet University 

110 National Defense science and Technology University of PLA

111 PLA Second Military Medical University

112 PLA The Fourth Military Medical University

 

              โครงการ 985 หรือที่รู้จักกันในนาม "World First Class University" เป็นโครงการ

 

ของรัฐบาลจีนที่มีเป้าหมายหลักในการสร้างมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งในโลก วัตถุประสงค์ของ

 

โครงการ 985 คือการสร้างมหาวิทยาลัยชั้นยอดจากมหาวิทยาลัย 39 แห่งภายใต้โครงการ

 

211 นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

 

และดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 

1 Tsinghua University

2 Peking University

3 Xiamen University

4 Nanjing University

5 Fudan University

6 Tianjin University

7 Zhejiang University

8 Nankai University

9 Xi'an Jiao Tong University

10 Southeast University

11 Wuhan University

12 Shanghai Jiao Tong University

13 Shandong University

14 Hunan University

15 Renmin University of China

16 Jilin University

17 Chongqing University

18 University of Electronic Science and technology

19 Sichuan University

20 Zhongshan University

21 South China University of Technology

22 Lanzhou University

23 Northeastern University

24 Northwestern Polytechnical University

25 Harbin Institute of Technology

26 Huazhong University of Science and Technology

27 Ocean University of China

28 Beijing Institute of Technology

29 Dalian University of Technology

30 Beihang University

31 Beijing Normal University

32 Tongji University

33 Central South University

34 University of Science & Technology China

35 China Agricultural University

36 National Defense science and Technology University

37 Minzu University of China

38 East China Normal University

39 Northwest Agriculture and Forestry University

 

ที่มา: Wikipedia

        MOE lists 112 China Universities

        MOE lists 39 universities

 

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460