โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัย หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก

หลักสูตร | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน  คอร์สเรียนภาษาจีน

คอร์สภาษาจีนมาตรฐาน

คอร์สภาษาจีนส่วนตัว

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

คอร์สเตรียมสอบ HSK

ภาษาจีนระดับต้น, กลาง, สูง

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และเข้าใจภาษาจีนกลางอย่าง
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ครบทั้ง 4 
ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

 

เรียนภาษาจีนส่วนตัว ให้บรรลุเป้าหมาย

อย่างรวดเร็ว e.g เตรียมสอบHSK,

ฝึกพูดจีนให้คล่องแคล่ว, ปรับพื้นฐาน

ภาษาจีนที่ถูกต้อง, สอบจีนให้ได้ที่ 1

เรียนเดี่ยว 18,500 บาทต่อ 24 ช.ม.

เรียนเป็นกลุ่ม เพิ่มท่านละ 2,500 บาท

 

สำหรับน้องๆ อายุ 4-6 ปี 

ที่เริ่มเรียนภาษาจีน ปูพื้นฐานอย่างถูกต้อง

พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น ร้องเพลง,

เกมส์, วาดรูประบายสี

 

ค่าเรียน 6,400 บาท 

สำหรับเด็กอายุ  7-15 ปี
เรียนรู้หลักการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนที่ถูกต้อง โดยวางรากฐานตั้งแต่เริ่มต้นและต่อยอดเรียนภาษาจีนได้ น้องๆจะได้ฝึกทักษะภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ค่าเรียน 5,400 บาท/คอร์ส

เรียนบทเรียนที่มีคำศัพท์และไวยกรณ์ ครอบคลุมข้อสอบ HSK

ฝึกทำแบบฝึกหัดการฟัง,การอ่าน และการเขียน เสมือนทำข้อสอบจริง

 

คอร์สละ 30 ชั่วโมง 5,400 บาท
เรียน 10 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง 
 

Kbank

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

คอร์ส ตลุยโจทย์ HSK, PAT7

*** 2 คอร์ส 9,900 บาท ***

คอร์สเตรียมสอบ YCT

คอร์สเตรียมความพร้อมในการทดสอบ YCT1 เรียนรู้จากบทเรียนที่มีคำศัพท์ วลี และประโยคอย่างง่าย และสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ

 

ค่าเรียน  6,400 บาท

 

 

 

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

เมื่อชำระด้วยบัตร

รับสิทธิประโยชน์มากมาย
เช่นส่วนลดค่าเรียน, ส่วนลดการร่วม
กิจกรรมต่างๆ, การยืมหนังสือและสื่อต่างๆ
การใช้บริการแนะแนว, การเข้าคลีนิค คลาส,
ชั่วโมงการใช้computer และ internet

VISA/MASTER CARD

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน

เปิดรับสมัคร

ครูสอนพิเศษ PART - TIME
จำนวนหลายอัตรา

1. คุณครูชาวจีนโดยเฉพราะชาว      
    ปักกิ่งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อและ
ส่ง resume และเอกสารประกอบการ
สมัครได้ที่

โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

โทร : 02-521-7088-9
      090-295-6460
Fax : 02-521-7089
email beijing-chinese@hotmail.com

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

เชิญทดลองเรียนฟรี

โทร 090-295-6460


เพื่อรับการนัดหมาย
ทดลองเรียนฟรี
2 ชั่วโมง

เชิญทดลองเรียนฟรี โทร.095-895-7895
คอร์สเตรียมสอบ PAT 7.4

 สมัครด่วน !! 

   HSK3 & HSK4

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

คอร์ส Chinese Express

หลักสูตรติวเข้ม PAT 7.4, HSK3, HSK4
คอร์สละ 30 ชั่วโมง 6,400 บาท
เรียน 10 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง 
 

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Mandarin Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

#1 Mandarin Academy for your Achievement

โทร. 090-295-6460