โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัย หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก

หลักสูตร | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน  คอร์สเรียนภาษาจีน

คอร์สภาษาจีนมาตรฐาน

คอร์สภาษาจีนส่วนตัว

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

คอร์สเตรียมสอบ HSK

ภาษาจีนระดับต้น, กลาง, สูง

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และเข้าใจภาษาจีนกลางอย่าง
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ครบทั้ง 4 
ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

 

เรียนภาษาจีนส่วนตัว ให้บรรลุเป้าหมาย

อย่างรวดเร็ว e.g เตรียมสอบHSK,

ฝึกพูดจีนให้คล่องแคล่ว, ปรับพื้นฐาน

ภาษาจีนที่ถูกต้อง, สอบจีนให้ได้ที่ 1

 

 

เรียนเดี่ยว 18,500 บาทต่อ 24 ช.ม.

เรียนเป็นกลุ่ม เพิ่มท่านละ 2,500 บาท

 

สำหรับน้องๆ อายุ 4-6 ปี 

ที่เริ่มเรียนภาษาจีน ปูพื้นฐานอย่างถูกต้อง

พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น ร้องเพลง,

เกมส์, วาดรูประบายสี

 

 ค่าเรียน 6,400 บาท 

สำหรับเด็กอายุ  7-15 ปี
เรียนรู้หลักการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนที่ถูกต้อง โดยวางรากฐานตั้งแต่เริ่มต้นและต่อยอดเรียนภาษาจีนได้ น้องๆจะได้ฝึกทักษะภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ค่าเรียน 5,400 บาท/คอร์ส

เรียนบทเรียนที่มีคำศัพท์และไวยกรณ์ ครอบคลุมข้อสอบ HSK

ฝึกทำแบบฝึกหัดการฟัง,การอ่าน และการเขียน เสมือนทำข้อสอบจริง

 

คอร์สละ 30 ชั่วโมง 5,400 บาท
เรียน 10 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง 
 

Kbank

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

คอร์ส VIP HSK5 โดย BLCUP

ผู้เรียนภาษาจีนทุกระดับ ที่ต้องการฝึกออกเสียงกับครูจีน

สอนสด ออนไลน์ ตัวต่อตัว

 

เพียง 2,900 บาท 

คอร์สเตรียมสอบ YCT

คอร์สเตรียมความพร้อมในการทดสอบ YCT1 เรียนรู้จากบทเรียนที่มีคำศัพท์ วลี และประโยคอย่างง่าย และสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ

 

ค่าเรียน  5,400 บาท

 

 

 

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

เมื่อชำระด้วยบัตร

รับสิทธิประโยชน์มากมาย
เช่นส่วนลดค่าเรียน, ส่วนลดการร่วม
กิจกรรมต่างๆ, การยืมหนังสือและสื่อต่างๆ
การใช้บริการแนะแนว, การเข้าคลีนิค คลาส,
ชั่วโมงการใช้computer และ internet

VISA/MASTER CARD

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน

เปิดรับสมัคร

ครูสอนพิเศษ PART - TIME
จำนวนหลายอัตรา

1. คุณครูชาวจีนโดยเฉพราะชาว      
    ปักกิ่งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อและ
ส่ง resume และเอกสารประกอบการ
สมัครได้ที่

โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

โทร : 02-521-7088-9
      090-295-6460
Fax : 02-521-7089
email beijing-chinese@hotmail.com

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

เชิญทดลองเรียนฟรี

โทร 090-295-6460


เพื่อรับการนัดหมาย
ทดลองเรียนฟรี
2 ชั่วโมง

เชิญทดลองเรียนฟรี โทร.095-895-7895
คอร์สเตรียมสอบ PAT 7.4

 สมัครด่วน !! 

   HSK3 & HSK4

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

คอร์ส สำเนียงจีน

เจาะลึกข้อสอบ HSK5 โดย BLCUP

สอนสด ออนไลน์ จากปักกิ่ง


ค่าเรียน 22,000 บาท

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

เรียนบทเรียน ที่มีคำศัพท์ และไวยกรณ์

ที่อยู่ในข้อสอบ HSK 1-6 รวมทั้งฝึกทำแนวข้อสอบในระดับนั้นๆ


ค่าเรียน 6,400 บาท/คอร์ส

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Chinese Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460