โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัย หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
ตารางเรียน | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

ตารางเรียน | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 02-521-7088, 090-295-6460 แฟกซ์ 02-521-7089
ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู 
Email: beijing-chinese@hotmail.com Line: @bjchinese

ตารางเปิดเรียน (มิ.ย. 2564)

หมายเหตุ

ราคาเรียน...รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์
การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

คอร์สภาษาจีนระดับต้น

       5,400 บาท  

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

24 ก.ค. 64 - 25 ก.ย. 64

25 ก.ค. 64 - 26 ก.ย. 64

24 ก.ค. 64 -  25 ก.ย. 64
25 ก.ค. 64 - 10 ต.ค. 64

 

 

 

 

5,400 บาท 

13.30 - 15.30 น.

13.00 - 16.00 น.

- คอร์ส SD-21

- คอร์ส SD-31 

อาทิตย์

25 ก.ค. 64 - 10 ต.ค. 64

25 ก.ค. 64 - 26 ก.ย. 64

 

- คอร์ส EC-11
- คอร์ส EC-21


 

5,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง​

09.00 - 12.00 น.

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก 4-6 ขวบ

6,400 บาท : 24 ชั่วโมง 12 ครั้ง

(Chinese for Kids)

(Easy Chinese)

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก 5-10 ปี

5,400 บาท : 24 ชั่วโมง

Kbank

เปิดรับสมัคร

ครูสอนพิเศษ PART - TIME
จำนวนหลายอัตรา

1. คุณครูชาวจีนโดยเฉพราะชาว      
    ปักกิ่งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อและ
ส่ง resume และเอกสารประกอบการ
สมัครได้ที่

โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

โทร : 02-521-7088-9
      090-295-6460
Fax : 02-521-7089
email beijing-chinese@hotmail.com

เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษ PART  TIME

เชิญทดลองเรียนฟรี

โทร 090-295-6460


เพื่อรับการนัดหมาย
ทดลองเรียนฟรี
2 ชั่วโมง

เชิญทดลองเรียนฟรี โทร.095-895-7895

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

และรับส่วนลดพิเศษ

เมื่อชำระด้วยบัตร

รับสิทธิประโยชน์มากมาย
เช่นส่วนลดค่าเรียน, ส่วนลดการร่วม
กิจกรรมต่างๆ, การยืมหนังสือและสื่อต่างๆ
การใช้บริการแนะแนว, การเข้าคลีนิค คลาส,
ชั่วโมงการใช้computer และ internet

VISA/MASTER CARD

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน

25 ก.ค. 64

25 ก.ค. 64

25 ก.ค. 64

25 ก.ค. 64 

 

 

 

คอร์ส HSK 3, HSK 4

อาทิตย์

16.00 - 18.00 น.
13.30 - 15.30 น.

 

17.00 - 20.00 น.

อาทิตย์

อาทิตย์

17.00 - 20.00 น.

5,400 บาท 

คอร์ส HSK 5 , HSK 6

- คอร์ส HSK 5

- คอร์ส HSK 6

 

25 ก.ค. 64 - 26 ก.ย. 64

 

25 ก.ค. 64 - 26 ก.ย. 64

 

 

 

 

 

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

5,400 บาท : 30 ชม. 

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

- คอร์ส HSK 1,2

- คอร์ส YCT 3

25 ก.ค. 64

25 ก.ค. 64 

 

   เสาร์

  เสาร์

  

 

  

25 ก.ค. 64

25 ก.ค. 64

 

 

 

25 ก.ค. 64 - 26 ก.ย. 64 


 

 25 ก.ค. 64 


 

อาทิตย์

เสาร์

25 ก.ค. 64 - 26 ก.ย. 64

24 ก.ค. 64 - 30 ต.ค. 64

25 ก.ค. 64

25 ก.ค. 64

- คอร์ส HSK 3

​- คอร์ส HSK 4

  อาทิตย์

 

 อาทิตย์

 

 

25 ก.ค. 64 -  26 ก.ย. 64

25 ก.ค. 64 -  26 ก.ย. 64

25 ก.ค. 64

25 ก.ค. 64 

 

25 ก.ค. 64

25 ก.ค. 64

 

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

 

1,900 บาท : 2 ครั้ง

คอร์ส VIP HSK5

- คอร์ส VIP HSK5

อาทิตย์

09:30 - 11.50 น.

25 ก.ค. 64 - 15 ส.ค. 64 

 

25 ก.ค. 64

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

- คอร์ส EC-11

- คอร์ส EC-21

 

 

 

10.00 - 12.00 น.

13.30-15:30 น.

 

 

 
24 ก.ค. 64 - 09 ต.ค. 64

24 ก.ค. 64 - 09 ต.ค. 64

- คอร์ส EK-11

 

 

อาทิตย์

 

  

 

  

16.00 - 18.00 น.

 

คอร์สเตรียมสอบสำหรับเด็ก HSK 1, 2  YCT

 

13.00 - 16.00 น.

16.00 - 17.30 น.

 จัดกลุ่มส่วนตัว แถมฟรี! 1ท่าน

  เรียนได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา !!!

คอร์สภาษาจีนระดับกลาง, สูง


13.00 -16.00 น.

27 มิ.ย. 64 - 29 ส.ค. 64

27 มิ.ย. 64 - 29 ส.ค. 64

- คอร์ส SD-11

เสาร์

09.00 - 12.00

09.00 - 12.00 

09.30 - 12.30 น.

- คอร์ส SD-13

เสาร์

13.30 - 15.30 

09.00 - 12.00

อาทิตย์

- คอร์ส SD-12

- คอร์ส SD-13

อาทิตย์

13.00 - 16.00 

13.00 - 16.00 

 เปิดคอร์ส ภาษาจีน เดือน ก.ค. นี้

      ทั้ง Online และ Offline

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Mandarin Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

#1 Mandarin Academy for your Achievement

โทร. 090-295-6460