โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัย หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
ตารางเรียน | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

ตารางเรียน | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 02-521-7088, 090-295-6460 แฟกซ์ 02-521-7089
ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู 
Email: beijing-chinese.com Line: @bjchinese

ตารางเปิดเรียน (พฤศจิกายน 2561)

หมายเหตุ

ราคาเรียน...รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์
การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

คอร์สภาษาจีนระดับต้น

5,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

- คอร์ส SD-11

- คอร์ส SD-12

- คอร์ส SD-13

เสาร์

อาทิตย์


14.00 - 17.00 น.
13.00 - 16.00 น.
09.00 - 12.00 น.
 

 

 

 

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62
04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

 

คอร์สภาษาจีนระดับกลาง

5,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

09.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น.

- คอร์ส SD-21

- คอร์ส SD-22

- คอร์ส SD-31

- คอร์ส SD-31

อาทิตย์

 

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

 

 

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

 

 

 

- คอร์ส EC-11
- คอร์ส EC-11
- คอร์ส EC-11
- คอร์ส EC-12
- คอร์ส EC-13

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

- คอร์ส CK-11
- คอร์ส CK-11
- คอร์ส CK-11
- คอร์ส CK-11
- คอร์ส CK-11

09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
14.30 - 17.30 น.
09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

6,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง​

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 19.00 น.

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก

6,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

(Chinese for Kids)

(Easy Chinese)

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

5,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

Kbank

เปิดรับสมัคร

ครูสอนพิเศษ PART - TIME
จำนวนหลายอัตรา

1. คุณครูชาวจีนโดยเฉพราะชาว      
    ปักกิ่งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อและ
ส่ง resume และเอกสารประกอบการ
สมัครได้ที่

โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

โทร : 02-521-7088-9
      090-295-6460
Fax : 02-521-7089
email beijing-chinese@hotmail.com

เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษ PART  TIME

เชิญทดลองเรียนฟรี

โทร 090-295-6460


เพื่อรับการนัดหมาย
ทดลองเรียนฟรี
2 ชั่วโมง

เชิญทดลองเรียนฟรี โทร.095-895-7895

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

และรับส่วนลดพิเศษ

เมื่อชำระด้วยบัตร

รับสิทธิประโยชน์มากมาย
เช่นส่วนลดค่าเรียน, ส่วนลดการร่วม
กิจกรรมต่างๆ, การยืมหนังสือและสื่อต่างๆ
การใช้บริการแนะแนว, การเข้าคลีนิค คลาส,
ชั่วโมงการใช้computer และ internet

VISA/MASTER CARD

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน

 

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

 

 

คอร์สเตรียมสอบ HSK3, HSK4

 

อาทิตย์

เสาร์

9.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
13.00 - 16.00 น.
13.30 - 15.30 น. 13.30 - 15.30 น.

09.00 - 12.00 น.

เสาร์

เสาร์

13.00 - 16.00 น.

6,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

คอร์สเตรียมสอบ HSK5, HSKK

- คอร์ส HSK5

- คอร์ส HSKK

 

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

 

 

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

 

 

 

 

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สเตรียมสอบ PAT7.4

6,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

- คอร์ส PAT7.4
- คอร์ส PAT7.4

​เสาร์

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61 

31 ต.ค. 61​

  เสาร์

  เสาร์

อาทิตย์

อาทิตย์

  เสาร์

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

  เสาร์

  เสาร์

  เสาร์

อาทิตย์

อาทิตย์

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

  เสาร์

  อาทิตย์

13.00 - 16.00 น.
13.00 - 16.00 น.

21 ม.ค. 61 - 25 มี.ค. 61

02  ธ.ค. 61 - 10 ก.พ. 61

15 ม.ค. 61

25 พ.ย. 61

- คอร์ส HSK31

- คอร์ส HSK41

  เสาร์

  เสาร์

 

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

31 ก.ค. 61

31 ก.ค. 61

31 ก.ค. 61

31 ก.ค. 61

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

 

5,400 บาท : 2 วัน

คอร์ส Chinese Express​

- คอร์ส CE-11

- คอร์ส CE-11

เสาร์

อาทิตย์

08.00 - 19.00 น.

08.00 - 19.00 น.

10, 17 พ.ย. 61 

11, 18 พ.ย. 61

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61​

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

- คอร์ส EC-11

- คอร์ส EC-11

- คอร์ส EC-11

- คอร์ส EC-11

- คอร์ส EC-12

9.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

14.30 - 17.30 น.

13.00 - 16.00 น.

9.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น.

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

อาทิตย์

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Mandarin Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

#1 Mandarin Academy for your Achievement

โทร. 090-295-6460