โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัย หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
ตารางเรียน | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

ตารางเรียน | ร.ร. สอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 090-295-6460
ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กซ์แวลู 
Email: beijing-chinese@hotmail.com Line: @bjchinese

ตารางเปิดเรียน (มิ.ย. 2565)

หมายเหตุ

ราคาเรียน...รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์
การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

คอร์สภาษาจีนระดับต้น

       5,400 บาท : 30 ชั่วโมง 

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

19 มิ.ย. 65 - 21 ส.ค. 65

29 พ.ค. 65 - 31 ก.ค. 65

 


 

 

 

 

5,400 บาท 

13.00 - 16.00 น.

13.00 - 16.00 น.

- คอร์ส SD-21

- คอร์ส SD-22

- คอร์ส SD-31 

อาทิตย์

19 มิ.ย. 65 - 21 ส.ค. 65

19 มิ.ย. 65 - 21 ส.ค. 65

19 มิ.ย. 65 - 21 ส.ค. 65

 

- คอร์ส YCT 1
 

 

 

 

 

 
 

09.00 - 12.00 น.

คอร์สส่วนตัว HSK อายุ 9 ปีขึ้นไป

ุ18,500 บาท : 24 ชั่วโมง 16 ครั้ง

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก 4-6 ขวบ  แบบกลุ่ม

ุุ6,400 บาท : 12 ครั้ง

Kbank

เปิดรับสมัคร

ครูสอนพิเศษ PART - TIME
จำนวนหลายอัตรา

1. คุณครูชาวจีนโดยเฉพราะชาว      
    ปักกิ่งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อและ
ส่ง resume และเอกสารประกอบการ
สมัครได้ที่

โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

โทร : 02-521-7088-9
      090-295-6460
Fax : 02-521-7089
email beijing-chinese@hotmail.com

เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษ PART  TIME

เชิญทดลองเรียนฟรี

โทร 090-295-6460


เพื่อรับการนัดหมาย
ทดลองเรียนฟรี
2 ชั่วโมง

เชิญทดลองเรียนฟรี โทร.095-895-7895

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

และรับส่วนลดพิเศษ

เมื่่อชำระด้วยบัตร

รับสิทธิประโยชน์มากมาย
เช่นส่วนลดค่าเรียน, ส่วนลดการร่วม
กิจกรรมต่างๆ, การยืมหนังสือและสื่อต่างๆ
การใช้บริการแนะแนว, การเข้าคลีนิค คลาส,
ชั่วโมงการใช้computer และ internet

VISA/MASTER CARD

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน

31 พ.ค. 65

29 พ.ค. 65

 

 

 

 

 

 

คอร์ส HSK 3, HSK 4 แบบกลุ่ม

อาทิตย์

13.30 - 15.30 น. 

 

คอร์ส HSK 5 , HSK 6 แบบส่วนตัว

- คอร์ส HSK 5

- คอร์ส HSK 6

 

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

18,500+@2,500 บาท 

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

- คอร์สตามวัตถุประสงค์


31 พ.ค. 65

31 พ.ค. 65

31 พ.ค. 65 

 

 เสาร์

 

 

 

  

 

  

  

 

  

31 พ.ค. 65

 

 

 

 

- คอร์ส HSK 3

​- คอร์ส HSK 4

  เสาร์

 

 อาทิตย์

 

 

18 มิ.ย. 65 -  20 ส.ค. 65

19 มิ.ย. 65 -  21 ส.ค. 65

30 พ.ค. 65

30 พ.ค. 65 

 

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

 

6,400 บาท : 10 ครั้ง (@ 50 นาที) 

คอร์สส่วนตัว ONLINE

- คอร์ส HSKK 

ตามนักเรียนสะดวก

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

- คอร์ส YCT 1

- คอร์ส YCT 2

- คอร์ส YCT 3 

- คอร์ส YCT 5

 

10.00 - 11.30 น.

14.30 - 16:30 น.

13.00 -15.00 น.

09.00 - 10.30 น.

 04 มิ.ย. 65 - 20 ส.ค. 65

- คอร์ส HSK 1

- คอร์ส HSK 2

- คอร์ส HSK 3

- คอร์ส HSK 4

 

 

 

 


 

สอนสด ออนไลน์

 เรียนส่วนตัว

วันเวลาเรียน

ตามนักเรียนสะดวก

คอร์สส่วนตัว เดี่ยว & กลุ่มตัวเอง 

คอร์สภาษาจีนระดับกลาง, สูง


13.30 -15.30 น.

- คอร์ส SD-11

อาทิตย์

09.00 - 12.00 

13.00 - 16.00 น.

- คอร์ส SD-12

อาทิตย์

09.00 - 12.00 

09.30 - 12.30 

 คอร์สภาษาจีน

เริ่มเรียนทันที!!!

ทั้ง Online และ On-Site

อาทิตย์

13.00 - 16.00 น.

09.00 - 12.00 น.

วันเวลา ตามนักเรียนสะดวก

วันเวลา ตามนักเรียนสะดวก

 

คอร์สส่วนตัว

18,500 บ. 

- ตามวัตถุประสงค์

 ผู้เรียนสะดวก

 

 

 

 

09.00 - 12.00 น.

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์ส HSK 5, HSK 6

ุ6,400 บาท 

เสาร์

 

 เสาร์

 

 

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

- คอร์ส HSK 5

- คอร์ส HSK 6

16.00 - 19.00 น.


 อาทิตย์

 เสาร์

 เสาร์

 อาทิตย์

  

 

  

คอร์สที่

เปิดสอน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

- คอร์ส HSKK

SCB

เวลา

วัน

คอร์ส

- คอร์ส HSK 1

- คอร์ส HSK 1

- คอร์ส HSK 2 

- คอร์ส HSK 3A

 

13.00 - 15.00 น.

14.00 - 16:00 น.

13.00 - 15.00 น.

15.00 - 17.00 น.

 

ุ6,400 บาท : 30 ชั่วโมง 10 ครั้ง 

- ผู้เรียนสะดวก


คอร์สส่วนตัว ONLINE  6,400 บ.

- คอร์สพูดคุยจีน

ตามนักเรียนสะดวก

- คอร์สพูดคุยจีน

ตามผู้เรียนสะดวก

เริ่มเรียนทันที

เริ่มเรียนทันที

เริ่มเรียนทันที

เริ่มเรียนทันที

18,500 บาท : 24 ชั่วโมง

เริ่มเรียนทันที

เริ่มเรียนทันที

 

ได้แก่ ติวสอบ HSK, IGCSE, PAT, สอบในโรงเรียน, สนทนาภาษาจีน, ภาษาจีนธุรกิจ, ภาษาจีนการโรงแรม, ภาษาจีนเฉพาะทาง

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Chinese Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460