โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัย หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
ตารางเรียน | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

ตารางเรียน | ร.ร. สอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 02-521-7088, 090-295-6460 แฟกซ์ 02-521-7089
ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู 
Email: beijing-chinese@hotmail.com Line: @bjchinese

ตารางเปิดเรียนกลุ่ม (พ.ย. 2564)

หมายเหตุ

ราคาเรียน...รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์
การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

คอร์สภาษาจีนระดับต้น

       5,400 บาท  

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

12 ธ.ค. 64 - 20 ก.พ. 65

21 พ.ย. 64 - 30 ม.ค. 65


 

 

 

 

5,400 บาท 

12.30 - 15.30 น.

09.00 - 12.00 น.

- คอร์ส SD-21

- คอร์ส SD-21

- คอร์ส SD-22 

อาทิตย์

20 พ.ย. 64 - 29 ม.ค. 65

21 พ.ย. 64 - 30 ม.ค. 65

21 พ.ย. 64 - 13 ก.พ. 65

 

- คอร์ส YCT 1
- คอร์ส YCT 2

- คอร์ส YCT 3

- คอร์ส YCT 4

 
 

09.00 - 12.00 น.

คอร์ส HSK1, HSK2 อายุ 10 ปีขึ้นไป

ุ7,200 บาท : 32 ชั่วโมง 16 ครั้ง

คอร์ส YCT ภาษาจีนสำหรับเด็ก 5-12 ปี

ุ6,400 บาท : 28 ชั่วโมง

Kbank

เปิดรับสมัคร

ครูสอนพิเศษ PART - TIME
จำนวนหลายอัตรา

1. คุณครูชาวจีนโดยเฉพราะชาว      
    ปักกิ่งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อและ
ส่ง resume และเอกสารประกอบการ
สมัครได้ที่

โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

โทร : 02-521-7088-9
      090-295-6460
Fax : 02-521-7089
email beijing-chinese@hotmail.com

เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษ PART  TIME

เชิญทดลองเรียนฟรี

โทร 090-295-6460


เพื่อรับการนัดหมาย
ทดลองเรียนฟรี
2 ชั่วโมง

เชิญทดลองเรียนฟรี โทร.095-895-7895

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

และรับส่วนลดพิเศษ

เมื่่อชำระด้วยบัตร

รับสิทธิประโยชน์มากมาย
เช่นส่วนลดค่าเรียน, ส่วนลดการร่วม
กิจกรรมต่างๆ, การยืมหนังสือและสื่อต่างๆ
การใช้บริการแนะแนว, การเข้าคลีนิค คลาส,
ชั่วโมงการใช้computer และ internet

VISA/MASTER CARD

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน

20 พ.ย. 64

20 พ.ย. 64

 

 

 

 

 

คอร์ส HSK 3, HSK 4

เสาร์

13.00 - 15.00 น. 14.30 - 16.30 น. 

13.00 -15.00 น.  16.00 - 17.30 น. 

 

 

คอร์ส HSK 5 , HSK 6

- คอร์ส HSK 5

- คอร์ส HSK 6

 

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

18,500+@2,500 บาท 

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

- คอร์สตามวัตถุประสงค์


20 พ.ย. 64

20 พ.ย. 64

20 พ.ย. 64 

 

   อาทิตย์

  เสาร์

  อาทิตย์

  อาทิตย์

  

 

  

20 พ.ย. 64

20 พ.ย. 64

20 พ.ย. 64

20 พ.ย. 64

 

27 พ.ย. 64 - 13 มี.ค. 65 

26 พ.ย. 64 - 12 มี.ค. 65

27 พ.ย. 64 - 13 มี.ค. 65

​27 พ.ย. 64 - 13 มี.ค. 65

 20 พ.ย. 64 

 20 พ.ย. 64

 20 พ.ย. 64

​ 20 พ.ย. 64

- คอร์ส HSK 3

​- คอร์ส HSK 4

  อาทิตย์

 

 

 

 

27 พ.ย. 64 -  06 ก.พ. 65

26 พ.ย. 64 -  30 ม.ค. 65

20 พ.ย. 64

20 พ.ย. 64 

 

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

 

22,000 บาท

คอร์ส VIP เจาะลึก HSK5 โดย BLCUP

- คอร์ส VIP HSK5

อาทิตย์

09:30 - 11.50 น.

12 ธ.ค. 64 - 23 ม.ค. 65 

 

30 พ.ย. 64

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

- คอร์ส YCT 1

- คอร์ส YCT 2

- คอร์ส YCT 3 

- คอร์ส YCT 4

 

13.00 - 15.00 น.

14.30 - 16:30 น.

13.00 -15.00 น.

16.00 - 17.30 น.

 
27 พ.ย. 64 - 05 มี.ค. 65

27 พ.ย. 64 - 05 มี.ค. 65

- คอร์ส HSK 1

- คอร์ส HSK 1

- คอร์ส HSK 2

- คอร์ส HSK 3A

 

 

 

 


 

 อาทิตย์

 เสาร์

 อาทิตย์

 อาทิตย์

  

09.00 - 11.00 น.
14:30 -16.30 น.
10.00 - 12.00 น.

09.00 - 11.00 น.

 

คอร์สส่วนตัว เดี่ยว & กลุ่มตัวเอง 

 จัดกลุ่มส่วนตัว แถมฟรี! 1ท่าน

  เรียนได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา !!!

คอร์สภาษาจีนระดับกลาง, สูง


13.30 -15.30 น.

- คอร์ส SD-11

อาทิตย์

09.00 - 12.00 

09.30 - 11.50 น.

- คอร์ส SD-12

อาทิตย์

13.00 - 16.00 

09.00 - 12.00 

 เปิดคอร์ส ภาษาจีน เดือน พ.ย. นี้

      ทั้ง Online และ Offline

อาทิตย์

13.30 - 15.30 น.

09.00 - 12.00 น.

6,400 บาท : 30 ชั่วโมง 10 ครั้ง​

 อาทิตย์

 

 เสาร์

 

 

09.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น.

27 พ.ย. 64 -  06 ก.พ. 65

26 พ.ย. 64 -  05 ก.พ. 65

20 พ.ย. 64

20 พ.ย. 64 

 

คอร์สส่วนตัว

18,500 บ. 

- ตามวัตถุประสงค์

 ผู้เรียนสะดวก

 

 

 

 

08.00 - 11.00 น.

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์ส HSK 5, HSK 6

ุ6,400 บาท 

  อาทิตย์

 

 เสาร์

 

 

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

- คอร์ส HSK 5

- คอร์ส HSK 6

09.00 - 12.00 น.

27 พ.ย. 64 - 05 มี.ค. 65

27 พ.ย. 64 - 05 มี.ค. 64

 เสาร์

 เสาร์

 เสาร์

 เสาร์

  

 

  

คอร์สที่

เปิดสอน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

- คอร์ส HSK 5     VIP

SCB

เวลา

วัน

คอร์ส

- คอร์ส HSK 1

- คอร์ส HSK 1

- คอร์ส HSK 2 

- คอร์ส HSK 3A

 

09.00 - 11.00 น.

14.30 - 16:30 น.

10.00 -12.00 น.

09.00 - 11.00 น.

 

ุ6,400 บาท : 30 ชั่วโมง 10 ครั้ง 

- ผู้เรียนสะดวก


คอร์ส VIP HSK5     22,000 บ.

12 ธ.ค.64 - 23 ม.ค. 65

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

Chinese Home for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน	,สอนภาษาจีนกลาง,เรียนจีนที่ไหนดี,เรียนพิเศษภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน

เมนู

 76/42 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ

10220

(ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู)

โทร. 090-295-6460

โรงเรียนสอนภาษาเป่ยจิง. All rights reserved.

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460