โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัย หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
ตารางเรียน | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

ตารางเรียน | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 02-521-7088, 090-295-6460 แฟกซ์ 02-521-7089
ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู 
Email: beijing-chinese.com Line: @bjchinese

ตารางเปิดเรียน (มีนาคม 2562)

หมายเหตุ

ราคาเรียน...รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์
การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

คอร์สภาษาจีนระดับต้น

5,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

- คอร์ส SD-11

- คอร์ส SD-12

เสาร์

เสาร์

 

 

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

 

 

 

 

 

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62
04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

 

คอร์สภาษาจีนระดับกลาง & สูง

 

5,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

09.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น.

- คอร์ส SD-21

- คอร์ส SD-22

- คอร์ส SD-31

- คอร์ส SD-31

อาทิตย์

 

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

 

 

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

 

 

 

- คอร์ส EC-12
- คอร์ส EC-22
- คอร์ส EC-11
- คอร์ส EC-12
- คอร์ส EC-13

02 มี.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 

 

- คอร์ส EK-11

- คอร์ส EK-11

- คอร์ส CK-11

- คอร์ส CK-11

- คอร์ส CK-11

09.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น.

14.30 - 17.30 น.

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

6,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง​

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 19.00 น.

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก

6,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

(Chinese for Kids)

(Easy Chinese)

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

5,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

Kbank

เปิดรับสมัคร

ครูสอนพิเศษ PART - TIME
จำนวนหลายอัตรา

1. คุณครูชาวจีนโดยเฉพราะชาว      
    ปักกิ่งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อและ
ส่ง resume และเอกสารประกอบการ
สมัครได้ที่

โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

โทร : 02-521-7088-9
      090-295-6460
Fax : 02-521-7089
email beijing-chinese@hotmail.com

เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษ PART  TIME

เชิญทดลองเรียนฟรี

โทร 090-295-6460


เพื่อรับการนัดหมาย
ทดลองเรียนฟรี
2 ชั่วโมง

เชิญทดลองเรียนฟรี โทร.095-895-7895

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

และรับส่วนลดพิเศษ

เมื่อชำระด้วยบัตร

รับสิทธิประโยชน์มากมาย
เช่นส่วนลดค่าเรียน, ส่วนลดการร่วม
กิจกรรมต่างๆ, การยืมหนังสือและสื่อต่างๆ
การใช้บริการแนะแนว, การเข้าคลีนิค คลาส,
ชั่วโมงการใช้computer และ internet

VISA/MASTER CARD

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน

 

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

 

 

คอร์สเตรียมสอบ HSK3, HSK4

 

เสาร์

9.00 - 12.00 น.
13.30 - 13.30 น.
13.00 - 16.00 น.
13.30 - 15.30 น. 13.30 - 15.30 น.

09.00 - 12.00 น.

เสาร์

เสาร์

13.00 - 16.00 น.

6,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

คอร์สเตรียมสอบ HSK5, HSKK

- คอร์ส HSK5

- คอร์ส HSKK

 

02 มี.ค. 62 - 11 พ.ค. 62

 

02 มี.ค. 62 - 11 พ.ค. 62

 

 

 

 

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สเตรียมสอบ HSK เด็ก

 

6,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

- คอร์ส HSK11

- คอร์ส HSK11

​เสาร์

28 ก.พ. 62

28 ก.พ. 62

28 ก.พ. 62

28 ก.พ. 62

  เสาร์

  เสาร์

อาทิตย์

อาทิตย์

  เสาร์

28 ก.พ. 62

28 ก.พ. 62

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

  เสาร์

อาทิตย์

  เสาร์

อาทิตย์

อาทิตย์

02 มี.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 

03 มี.ค. 62 - 12 พ.ค. 62

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

28 ก.พ. 62 

28 ก.พ. 62

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 61

จ.,พ.,ศ.

อ.,พฤ.

09.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น.

04 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62

05 มี.ค. 62 - 04 เม.ย. 62

28 ก.พ. 62

28 ก.พ. 62

- คอร์ส HSK31

- คอร์ส HSK41

  เสาร์

  เสาร์

 

02 มี.ค. 62 - 11 พ.ค. 62

02 มี.ค. 62 - 11 พ.ค. 62

28 ก.พ. 62

28 ก.พ. 62

 

28 ก.พ. 62

28 ก.พ. 62

 

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

 

5,400 บาท : 2 วัน

คอร์ส Chinese Express​

- คอร์ส CE-11

- คอร์ส CE-11

เสาร์

อาทิตย์

08.00 - 19.00 น.

08.00 - 19.00 น.

23, 30 มี.ค. 62 

17, 31 มี.ค. 62

28 ก.พ. 62

28 ก.พ. 62

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

- คอร์ส EC-11

- คอร์ส EC-11

- คอร์ส EC-11

- คอร์ส EC-11

- คอร์ส EC-12

9.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

14.30 - 17.30 น.

13.00 - 16.00 น.

9.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น.

02 มี.ค. 62 - 11 พ.ค. 62

03 มี.ค. 62 - 12 พ.ค. 62

อาทิตย์

02 มี.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 

 

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

04 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62

03 พ.ย. 61 - 12 ม.ค. 62

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Mandarin Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

#1 Mandarin Academy for your Achievement

โทร. 090-295-6460