โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัย หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
ตารางเรียน | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

ตารางเรียน | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 02-521-7088, 090-295-6460 แฟกซ์ 02-521-7089
ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู 
Email: beijing-chinese@hotmail.com Line: @bjchinese

ตารางเปิดเรียน (มี.ค.&เม.ย. 2564)

หมายเหตุ

ราคาเรียน...รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์
การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

คอร์สภาษาจีนระดับต้น

       5,400 บาท  

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

03 เม.ย. 64 - 12 มิ.ย. 64

04 เม.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64

27 มี.ค. 64 -  05 มิ.ย. 64
28 มี.ค. 64 - 20 มิ.ย. 64

 

 

 

 

5,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

09.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น.

- คอร์ส SD-21

- คอร์ส SD-31 

อาทิตย์

21 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64

21 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64

 

- คอร์ส EC-11
- คอร์ส EC-21


 

5,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง​

09.00 - 12.00 น.

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก 4-6 ขวบ

6,400 บาท : 24 ชั่วโมง 12 ครั้ง

(Chinese for Kids)

(Easy Chinese)

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก 7-15 ปี

5,400 บาท

Kbank

เปิดรับสมัคร

ครูสอนพิเศษ PART - TIME
จำนวนหลายอัตรา

1. คุณครูชาวจีนโดยเฉพราะชาว      
    ปักกิ่งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อและ
ส่ง resume และเอกสารประกอบการ
สมัครได้ที่

โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

76/42 แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

โทร : 02-521-7088-9
      090-295-6460
Fax : 02-521-7089
email beijing-chinese@hotmail.com

เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษ PART  TIME

เชิญทดลองเรียนฟรี

โทร 090-295-6460


เพื่อรับการนัดหมาย
ทดลองเรียนฟรี
2 ชั่วโมง

เชิญทดลองเรียนฟรี โทร.095-895-7895

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

และรับส่วนลดพิเศษ

เมื่อชำระด้วยบัตร

รับสิทธิประโยชน์มากมาย
เช่นส่วนลดค่าเรียน, ส่วนลดการร่วม
กิจกรรมต่างๆ, การยืมหนังสือและสื่อต่างๆ
การใช้บริการแนะแนว, การเข้าคลีนิค คลาส,
ชั่วโมงการใช้computer และ internet

VISA/MASTER CARD

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน

25 มี.ค. 64

25 มี.ค. 64

25 มี.ค. 64

25 มี.ค. 64 

 

 

 

คอร์ส HSK3, HSK4

อาทิตย์

09.00 - 12.00 น.
13.30 - 16.30 น.

 

13.00 - 16.00 น.

อาทิตย์

อ,พ,ส,อา

18.00 - 20.00 น.

5,400 บาท : 24 ชม. : 12 ครั้ง

คอร์ส HSK5, HSK4&PAT7.4 วันธรรมดา Online

- คอร์ส HSK51

- คอร์ส HSK42&PAT7.4

 

04 เม.ย. 64 - 06 มิ.ย. 64

 

21 มี.ค. 64 - 22 เม.ย. 64

 

 

 

 

 

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

5,400 บาท : 30 ชม. : 10 ครั้ง

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

- คอร์ส HSK1,2

- คอร์ส YCT41

15 มี.ค. 64

15 มี.ค. 64 

 

   อาทิตย์

  เสาร์

  

 

  

25 มี.ค. 64

15 มี.ค. 64

 

 

 

04 เม.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64 


 

 25 มี.ค. 64 


 

อาทิตย์

เสาร์

21 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64

27 มี.ค. 64 - 05 มิ.ย. 64

15 มี.ค. 64

25 มี.ค. 64

- คอร์ส HSK32

​- คอร์ส HSK42

  อาทิตย์

 

 อาทิตย์

 

 

28 มี.ค. 64 -  06 มิ.ย. 64

28 มี.ค. 64 - 06 มิ.ย. 64

25 มี.ค. 64

25 มี.ค. 64 

 

25 มี.ค. 64

20 มี.ค. 64

 

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

คอร์สที่

เปิดสอน

วัน

เวลา

ระยะเวลา

สมัครก่อน

 

2,900 บาท : 4 ครั้ง

คอร์สพู่กันจีน

- คอร์ส PC-11

อาทิตย์

15.00 - 18.00 น.

28 มี.ค., 4,18,25 เม.ย. 64 

 

25 มี.ค. 64

สอบถามรอบเพิ่มเติมโทร 090-295-6460

- คอร์ส EC-11

- คอร์ส EC-21

 

 

 

9.00 - 11.00 น.

 

 

 

 
04 เม.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64

20 มี.ค. 64 - 29 พ.ค. 64

- คอร์ส EK-11

 

 

อาทิตย์

 

  

 

  

13.00 - 15.00 น.

 

คอร์สเตรียมสอบสำหรับเด็ก HSK1,2  YCT

 

13.00 - 16.00 น.

09.00 - 12.00 น.

 จัดกลุ่มส่วนตัว แถมฟรี! 1ท่าน

  เรียนได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา !!!

คอร์สภาษาจีนระดับกลาง, สูง


09.00 -12.00 น.

20 ธ.ค.63 - 28 ก.พ. 64

20 ธ.ค.63 - 28 ก.พ. 64

- คอร์ส SD-11

เสาร์

09.00-12.00

13.00 - 16.00 

09.00 - 12.00 น.

- คอร์ส SD-13

อาทิตย์

13.30 - 15.30 

09.00 - 12.00

อาทิตย์

- คอร์ส SD-11

- คอร์ส SD-12

เสาร์

09.00 - 12.00 

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Mandarin Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

#1 Mandarin Academy for your Achievement

โทร. 090-295-6460