บทความที่น่าสนใจ

การทดสอบภาษาจีนสำหรับเด็ก YCT

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (Youth Chinese Test) Youth Chinese test(YCT) หรือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนรูปฉบับใหม่ ได้ริเริ่มโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban) โดยมีความพยายามที่จะสนับสนุนให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติ เพื่อเรียนรู้ภาษาจีนและมีความสามารถในภาษาจีนของแต่ละบุคคลให้ดีขึ้น ในส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ได้จัดผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างเช่น การสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา และการวัดผลการศึกษาเพื่อทำงานในแผนงาน การสำรวจความคิดเห็น เพื่อทำความเข้าใจถึงแนวโน้มล่าสุดในการสอนและเรียนรู้ภาษาจีนในต่างประเทศ 1. องค์ประกอบของข้อสอบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนฉบับใหม่ คือการทดสอบความสามารถทางภาษาจีนระดับมาตรฐาน ข้อสอบจะประเมินความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียนต่างชาติในชีวิตประจำวันและด้านการศึกษา ข้อสอบ YCT แบบใหม่ จะประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบพูด ซึ่งเป็นอิสระจากกันและกัน โดยการสอบข้อเขียน จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ YCT (ระดับ 1), YCT (ระดับ 2), YCT (ระดับ 3) และ YCT (ระดับ 4) ส่วนการสอบพูด จะแบ่งออกเป็น (ระดับต้น) และ YCT (ระดับกลาง) การสอบข้อเขียน การสอบพูดYCT (ระดับ 4) YCT (ระดับกลาง)YCT (ระดับ 4) YCT (ระดับต้น)YCT (ระดับ 2)YCT (ระดับ 1) 2. ระดับขั้นของการสอบระดับที่แตกต่างกันของข้อสอบ YCT ฉบับใหม่ จะมีความคล้ายคลึงกับบางระดับใน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages (CLPS) และ Common European Framework of Reference (CEF) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ HSK ฉบับใหม่ YCT ฉบับใหม่ คลังคำศัพท์ CLPS CEFระดับ 6 5,000 ขึ้นไป ระดับ 5 C2ระดับ 5 2,500 C1ระดับ 4 1,200 ระดับ 4 B2ระดับ 3 ระดับ 4 600 ระดับ 3 B1ระดับ 2 ระดับ 3 300 ระดับ 2 A2ระดับ 1 ระดับ 2 150 ระดับ 1 A1  ระดับ 1 80   ผู้สอบที่สามารถผ่านการทดสอบ YCT ระดับ 1 สามารถเข้าใจ ใช้วลี และประโยคภาษาจีนที่พบมากที่สุด รวมถึงมีความสามารถในการเรียนภาษาจีนต่อไปได้ผู้สอบที่สารมารถผ่านการทดสอบ YCT ระดับ 2 สามารถเข้าใจ ใช้วลี และประโยคภาษาจีนอย่าง่าย รวมถึงรับมือกับการสื่อสารในระดับพื้นฐานได้ผู้สอบที่สามารถผ่านการทดสอบ YCT ระดับ 3 ได้ถึงระดับดีเยี่ยมในภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สามารถสื่อสารในหัวข้อที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายผู้สอบที่สามารถผ่านการทดสอบ YCT ระดับ 4 สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนในขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน การศึกษา การใช้ชีวิตได้อย่างมืออาชีพ สามารถจัดการรูปแบบการสื่อสารภาษาจีนได้มากที่สุด เมื่อได้ไปท่องเที่ยวประเทศจีน  3. หลักการของการสอบการสอบ YCT ฉบับใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความเชื่อมั่นในตนเองของผู้เรียนภาษาจีน และปฏิบัติตามหลัก “ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบและการสอน” เป็นพื้นฐานการออกแบบการทดสอบเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบัน ในการฝึกอบรมภาษาจีนระหว่างประเทศและเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเรียนรู้ในหนังสือเรียน โดยวัตถุประสงค์ของการสอบ คือ “ส่งเสริมการฝึกอบรมผ่านการทดสอบ” และ “ส่งเสริมการเรียนผ่านการทดสอบ”  4. จุดประสงค์ของการสอบYCT มีไว้สำหรับนักเรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาจีน ซึ่งผลการทดสอบสามารถตอบรับต่อวัตถุประสงค์ ต่าง ๆ ดังนี้1. วิธีการสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเพื่อประเมินและพัฒนาความสามารถในภาษาจีน2. การรับรองสำหรับการฝึกอบรมภาษาจีนภายในโรงเรียน3. วิธีการใช้สถาบันฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อประเมินผลการฝึกอบรม4. เกณฑ์มาตรฐานสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมการทดสอบ HSK 5. ประกาศนียบัตรของผลการทดสอบผู้สอบจะรับผลการทดสอบสำหรับ YCT ฉบับใหม่ที่ออกโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ภายในสามสัปดาห์หลังจากการทดสอบ           ที่มา: http://english.hanban.org/node_8001.htm    

ทำไมการสอนภาษาจีนกลางให้กับเด็กวัยหัดเดินถึงเป็นการลงทุนอันชาญฉลาด

ทำไมการสอนภาษาจีนกลางให้กับเด็กวัยหัดเดินถึงเป็นการลงทุนอันชาญฉลาด

ขณะนี้ประเทศจีนมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก เป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจที่โปรแกรมเรียนภาษาแบบซึบซับกำลังเฟื่องฟูมีอุปสงค์การเติบโตถึง 300 เปอร์เซ็น สำหรับภาษาจีนกลาง

Leslie Lancry ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของศูนย์ภาษา Language Stars ซึ่งนำเสนอการเรียนภาษาแบบซึมซับเต็มรูปแบบให้แก่เด็กวัยหัดเดิน วัยก่อนเข้าเรียน และเด็กระดับประถมศึกษา

เด็กควรเรียนวิธีการเขียนตัวอักษรจีนหรือไม่?​

เด็กควรเรียนวิธีการเขียนตัวอักษรจีนหรือไม่?​

ในขณะที่ภาษาจีนนั้นกลายเป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ผู้คนมากมายก็ต่างเริ่มเรียนภาษาจีน อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนส่วนใหญ่มักประสบปัญาหาร่วมกันคือ: การจำตัวอีกษรภาษาจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และการเขียนนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีก เรามาดูคำถามทั่วไปและพิจารณาความสำคัญของการเขียนตัวอักษรในการเรียนภาษาจีน

4 เหตุผลที่คุณควรจะสอบ HSK​

4 เหตุผลที่คุณควรจะสอบ HSK​

HSK 汉语水平考试 (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง คล้ายกับการสอบ TOEFL ของภาษาจีนนั่นเอง เป็นการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่และแบ่งการทดสอบเป็น 6 ระดับจากระดับที่ 1 (ระดับที่ง่ายที่สุด) ไปจนถึงระดับ 6 (ระดับที่ยากที่สุด)

9วิธีเตรียมสอบ HSK​

9วิธีเตรียมสอบ HSK​

HànyǔShuǐpíngKǎoshì (HSK) or การสอบวัดระดับภาษาจีน คือข้อสอบมาตรฐานสากลและจัดความสามารถในการใช้ภาษาจีน ข้อสอบHSKช่วยให้คุณวัดความสามารถของคุณ มันเหมาะต่อใครที่มีเป้าหมายและต้องการหนทางที่วัดความก้าวหน้าของตน
เหตุผลเดียวที่ผู้คนสอบตก เพราะพวกเขาเตรียมตัวได้ไม่ดี ถึงแม้ว่าพวกเขาจะคิดว่าเขาพร้อมแล้ว นี่คือ 9 วิธีช่วนในการเตรียมสอบและผ่านข้อสอบHSKในทุกระดับ เรารวบรวมทิปและทริคสำหรับคุณที่จะให้ในการเตรียมตัวก่อนสอบHSK

...
...

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

Chinese Home for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือเกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็นชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียนจำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โรงเรียนสอนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัยหลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

โรงเรียนสอนภาษาจีน	,สอนภาษาจีนกลาง,เรียนจีนที่ไหนดี,เรียนพิเศษภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน

เมนู

 76/42 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ

10220

(ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู)

โทร. 090-295-6460

โรงเรียนสอนภาษาเป่ยจิง. All rights reserved.

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460