ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Chinese Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

9วิธีเตรียมสอบ HSK

9วิธีเตรียมสอบ HSK​
โรงเรียนสอนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัยหลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

HànyǔShuǐpíngKǎoshì (HSK) or การสอบวัดระดับภาษาจีน คือข้อสอบมาตรฐานสากลและจัดความสามารถในการใช้ภาษาจีน ข้อสอบHSKช่วยให้คุณวัดความสามารถของคุณ มันเหมาะต่อใครที่มีเป้าหมายและต้องการหนทางที่วัดความก้าวหน้าของตน

เหตุผลเดียวที่ผู้คนสอบตก เพราะพวกเขาเตรียมตัวได้ไม่ดี ถึงแม้ว่าพวกเขาจะคิดว่าเขาพร้อมแล้ว นี่คือ 9 วิธีช่วนในการเตรียมสอบและผ่านข้อสอบHSKในทุกระดับ เรารวบรวมทิปและทริคสำหรับคุณที่จะให้ในการเตรียมตัวก่อนสอบHSK

 

1. เข้าใจจุดประสงค์และเค้าโครงของข้อสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดูหัวข้อและอ่านคู่มือข้อสอบวัดระดับภาษาจีนของข้อสอบHSK ที่จะช่วยให้เข้าใจว่าข้อสอบมีอะไรบ้าง

 

2. ออกแบบแผนการเรียนที่ครอบคลุมของคุณโดยทั่วไปแล้วข้อสอบHSK จะเน้นทักษะการพูด,การเขียน,การฟัง,และการอ่าน ไปพร้อมๆกับคำศัพท์และไวยกรณ์

 

3. ฝึกฝนโครงสร้างประโยคและภาษา

มีข้อมูลของแต่ละระดับ และอาจเป็นพื้นฐานของการเรียนของคุณเพื่อสอบHSK

 

4. ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบให้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้

บนเว๊บไซต์ได้จำลองข้อสอบและจับเวลาเหมือนกับสอบจริง ดังนั้นคุณสามารถทำหลายพาร์ทเท่าที่จะทำได้ มันจะช่วยให้คุณมองเห็นว่าตรงจุดไหนที่ควรเรียนรู้เพิ่มและคุณอยู่ระดับไหนที่จะสามารถสอบผ่านได้

 

5. ฟังทุกวันและเพิ่มเวลาในการฟัง

ทำอย่างนี้จะช่วยให้การทำข้อสอบคล่องมากขึ้น หากคุณได้ยินคำที่ไม่รู้ความหมาย และคุณจะสามารถหาความหมายของคำที่คุณได้ยินมา

 

6. ทำข้อสอบจำลองภายในเวลาที่กำหนด

หากข้อสอบจริงใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง ลองทำเสร็จภายใน 80 หรือ 85 นาทีของข้อสอบจำลอง ยิ่งคุณฝึกทำเสร็จเร็ว มันจะช่วยคุณระหว่างทำข้อสอบตริง เพราะคุณจะเครียดน้อยลงและลดความกังวล

 

7. พวกเราจะสอบให้คุณมีตารางเวลาเรียน

มันไม่สำคัญว่าจะต้องเป็นตอนเช้า กลางวัน หรือเย็นอย่างเดียว การเรียนในเวลาเดียวกันทุกวันจะทำให้คุณเรียนได้เร็วขึ่น

 

8. เข้าเรียนฝึกอบรม

เข้าห้องฝึกงานที่อาจารย์จะช่วยให้เข้าใจว่าคนออกข้อสอบต้องการให้หาอะไรจากคำถาม และทำให้เข้าถึงแต่ล่าวนของข้อสอบ

 

9.เรียนอย่างใจเย็น

อย่าจำกัดตัวของคุณด้วยโต๊ะ ตื่นขึ้นออกกำลังหน่อย ก่อนกลับไปเรียน

 

ที่มา : http://www.chinawhisper.com/top-9-ways-to-prepare-for-hsk-test/#

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460