ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Chinese Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

เด็กควรเรียนวิธีการเขียนตัวอักษรจีนหรือไม่?

เด็กควรเรียนวิธีการเขียนตัวอักษรจีนหรือไม่?​
โรงเรียนสอนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัยหลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ในขณะที่ภาษาจีนนั้นกลายเป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ผู้คนมากมายก็ต่างเริ่มเรียนภาษาจีน อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนส่วนใหญ่มักประสบปัญาหาร่วมกันคือ: การจำตัวอีกษรภาษาจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และการเขียนนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีก เรามาดูคำถามทั่วไปและพิจารณาความสำคัญของการเขียนตัวอักษรในการเรียนภาษาจีน 


มี "ตัวอักษรจีน" หรือไม่?
คำตอบคือ ไม่ ซึ่งแตกต่างจากภาษาสัทศาสตร์ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเขียนของจีนนั้นไม่มีตัวอักษร แต่จะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีการออกเสียงที่แตกต่างกัน ซึ่งต่างจากภาษาสัทศาสตร์อื่นๆ ที่มีตัวอักษรออกเสียงเพื่อแสดงการออกสียงของคำ แต่ตัวอักษรจีนนั้นไม่มีสัญลักษณ์ของการออกเสียงที่ขึ้นอยู่กับส่วนของพวกเขา


พินอิน เป็นตัวอักษรจีนหรือไม่? 
เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะออกเสียงตัวอักษรจีนโดยแค่การดู จึงได้มีการนำ พินอิน มาเพื่อช่วยผู้เรียน ให้รู้วิธีการออกเสียงอย่างถูกต้อง พินอิน เป็นระบบการออกเสียงอย่างเป็นทางการของแปลงการออกเสียงของตัวอักษรจีนไปเป็นตัวอักษรลาติน อย่างไรก็ตาม พินอินนั้นไม่ใช่ตัวอักษรจีน


พินอิน เพียงพอรึป่าวสำหรับการเรียนภาษาจีน?
ในการเรียนภาษาพูดของจีน คำและวลี พินอินนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง อย่างไรก็ตาม พินอิน ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการออกเสียงของตัวอักษรจีนได้ดีขึ้น แต่ไม่ได้มาเพื่อแทนตัวอักษรจีน 
ใช้ "ma" เป็นตัวอย่าง "ma" สามารถหมายความว่า "แม่" "ผ้าลินิน" "ม้า" หรือ "การตำหนิ" และอีกมากมาย ถ้าคุณพยายามที่จะจำความหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ นั้นอาจเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้  ถ้าตัวอักษรเป็นหน่วยพื้นฐานของความรู้แล้วโอกาสที่จะสับสนก็จะน้อยลง ดังนั้นเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในการเรียนรู้ภาษาจีน ตัวอักษรจีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ 


เด็กควรเรียนรู้ตัวอักษรจีนหรือไม่? 
เด็กสามารถเรียนรู้ตัวอักษรจีนได้เร็วกว่าผู้ใหญ่มาก เด็กนั้นมีความจำเท่าช้างและพวกเขายังไม่ได้เรียนรู้การเชื่อมโยงภาษากับเสียงมาก่อน ดังนั้น สำหรับพวกเขาแล้วตัวอักษรไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับพวกเขา


เด็กควรเรียนเขียนภาษาจีนหรือไม่?
ตัวอักษรจีนนั้นสนุก ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจทางวัฒนธรรมและเป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปะ เช่นเดียวกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ เด็กๆ สามารถเริ่มเรียนรู้ตัวอักษรที่เรียบง่ายและมีการใช้ทั่วไป การจดจำตัวอักษรนั้นเป็นสิ่งแรก และการรู้วิธีในการเขียนนั้นก็เป็นขั้นตอนต่อไป 
เมื่อเด็กรู้วิธีการเขียนอักขระ 200-300 ตัวแรก การเขียนก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาจีนและเด็ก ๆ ก็ยอมรับได้เป็นอย่างดี และยิ่งเรียนรู้ตัวอักษรมากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะยิ่งมีความสุขเท่านั้นเมื่อพวกเขาได้รู้ถึงความหมายที่อยู่เบื้องหลัง ความงามของภาษาจีนจึงสามารถเปิดเผยและให้ความสนุกสนานได้


เขียนตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
เมื่อเด็กเรียนรู้การเขียน พวกเขาต้องเรียนรู้การเขียนที่ถูกต้องตามขั้นตอน โดยจะมีกฏในโครงสร้างของตัวอักษร การเขียนตามลำดับที่ถูกต้องนั้นจะทำให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ตัวอักษรได้ง่ายขึ้น

 

ที่มา : http://chinese4kids.net/should-children-learn-how-to-write-in-chinese

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460