บทความที่น่าสนใจ

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Chinese Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

เสริมความรู้ภาษาจีนให้มากขึ้นด้วยการเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาจีน

เสริมความรู้ภาษาจีนให้มากขึ้นด้วยการเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัยหลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

 

      ภาษาจีนจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยทุกวันนี้ประเทศจีนถือเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกในหลายๆ ด้าน เน้นหนักไปที่ด้านของการค้าและธุรกิจ ภาษาจีนจึงเข้ามามีบทบาทในการติดต่อระหว่างประเทศมากขึ้น จะเห็นได้ว่าจากที่สมัยก่อนภาษาอังกฤษเป็นเพียงภาษาต่างประเทศภาษาเดียวที่ถูกบรรจุเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งก็มีการบรรจุภาษาจีนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย อย่างไรก็ดีแม้จะมีการสอนในชั้นเรียนตามปกติทว่าหากต้องการที่จะได้ความรู้อย่างลึกซึ้งการเลือกเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาจีนโดยตรงนับเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ชื่นชอบและสนใจในภาษาจีน

      อาจจะมีข้อสงสัยจากบางคนที่มองว่าการเรียนโรงเรียนสอนภาษาจีนจะเป็นการสิ้นเปลืองเงินไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่ การศึกษาหาความรู้สมัยนี้สามารถทำได้ตั้งหลายวิธี ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาจีนนั้นไม่ใช่เป็นแค่การอ่านในหนังสือหรือการท่องจำอย่างที่คุณคิดเอาไว้แน่นอน การเลือกเรียนกับโรงเรียนเหล่านี้นอกจากจะได้เจ้าของภาษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญโดยตรงมาสอนแล้ว ยังได้ทั้งประสบการณ์ในการหัดพูด เขียน อ่าน แบบรู้แจ้งเห็นจริง มีการถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการสมัยใหม่ที่จะทำให้เข้าใจภาษาจีนได้ง่ายขึ้น ปกติแล้วการเลือกเรียนโรงเรียนเหล่านี้จะใช้การสอนภาษาจีนกลางเป็นหลักสูตรมาตรฐาน แต่หากต้องการเลือกหลักสูตรอื่นๆ ก็จะมีให้เลือกเรียนตามความต้องการด้วย หรือว่าใครอยากจะเน้นบทเรียนตรงไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะทำได้โดยตรง โลกสมัยนี้การรู้เพียงแค่ 1 หรือ 2 ภาษาอาจจะไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตอีกต่อไปแล้ว หากใครที่มีความรู้ในภาษาอังกฤษการที่เลือกเรียนภาษาจีนเพิ่มเข้าไปด้วยก็จะยิ่งช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะพัฒนาทั้งเรื่องของความรู้ความสามารถ อาชีพและหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว และอยากจะแอบกระซิบไว้นิดหน่อยว่าการเลือกโรงเรียนภาษาจีนที่ดี นอกจากจะมีการสอนภาษาจีนกลางและหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานทั่วไป การเรียนแบบห้องเล็กๆ ก็จะยิ่งช่วยให้คุณได้ความรู้ความเข้าใจมากกว่าการเรียนรวมกันเป็นห้องใหญ่ๆ หลายเท่าตัว เพราะครูที่สอนนั้นจะเข้าถึงนักเรียนทุกคนได้โดยง่าย หากไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามได้ทันที และผู้เรียนเองก็ไม่เขินอายเวลาที่จะซักถามด้วย

      แม้การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจะเป็นสิ่งที่ดี ถึงกระนั้นการเรียนเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจากคนที่มีความรู้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าเสมอ ยิ่งเป็นเรื่องของภาษาแล้วการที่รับรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรงจะช่วยทำให้พัฒนาความรู้ได้อีกหลายเท่าตัว การเลือกเรียนภาษาจีนกับโรงเรียนสอนภาษาจีนจึงนับเป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเก่งภาษาจีนมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับหนี่งของการใช้ชีวิตด้วย

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460