ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Chinese Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

4 เหตุผลที่คุณควรจะสอบ HSK​

4 เหตุผลที่คุณควรจะสอบ HSK​
โรงเรียนสอนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัยหลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

HSK 汉语水平考试 (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง คล้ายกับการสอบ TOEFL ของภาษาจีนนั่นเอง เป็นการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่และแบ่งการทดสอบเป็น 6 ระดับจากระดับที่ 1 (ระดับที่ง่ายที่สุด) ไปจนถึงระดับ 6 (ระดับที่ยากที่สุด)

หากคุณสงสัยว่าการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนนี้ได้รับความนิยมแค่ไหน การทดสอบนี้มีมานานกว่า 30 ปีแล้วและได้รับความนิยมในการใช้ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมากกว่า 100 ล้านครั้งทั่วโลกกว่า 120 ประเทศ

 

เหตุผล # 1: ถ้าคุณกำลังคิดเกี่ยวกับการขยายขอบเขตสู่ตลาดจีนสำหรับบุคคลทั่วไป คนทำงานมืออาชีพ หรือเหตุผลในการขยายธุรกิจ การสอบ HSK เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณควรสนใจ

โดยทั่วไปแบ่งผู้สอบ HSK ออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มนักเรียนและกลุ่มคนทำงานมืออาชีพ

สำหรับกลุ่มนักเรียนมักเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อสายจีนและเนื่องจากภาษาแม่ของพวกเขาอาจเป็นภาษาจีนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่จีนแมนดารินจึงจำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบว่าภาษาจีนของเขาเทียบเคียงได้กับภาษาจีนมาตรฐาน กลุ่มนักเรียนประเภทอื่น เช่น นักศึกษาต่างชาติต้องทดสอบ HSK เพื่อนำผลคะแนน HSK ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยจีนและบางส่วนของเงื่อนไขหรือข้อกำหนดการเข้าเรียน คือนักเรียนต่างชาติต้องสอบให้ผ่านระดับ HSK ระดับ 5 หรือระดับ 6

สำหรับกลุ่มคนทำงานมืออาชีพเหล่านี้ มักเป็นกลุ่มบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งหวังในการสอบเพื่อให้ได้ใบประกาศสำหรับใช้เป็นใบรับรองความรู้ภาษาจีนสำหรับนายจ้าง และสำหรับการทำงานนั้นเป็นเรื่องปกติที่จะมุ่งเป้าไปที่ระดับสูงสุดเท่านั้นคือ HSK ระดับ 5 หรือระดับ 6 แต่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยากเพราะเมื่อเป็นการเรียนภาษาจีนในแบบไม่เต็มเวลา การผ่านระดับที่สูงขึ้นก็ยิ่งยากมากขึ้น จึงเป็นประเด็นสำหรับกลุ่มคนทำงานมืออาชีพที่ไม่ชอบเรียนรู้ภาษา แต่ต้องศึกษาด้วยเหตุผลของการทำงานอาชีพ

 

เหตุผล # 2: หากคุณเป็นนักเรียนที่กำลังมองหาการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของจีน การสอบ HSK ถือเป็นการสอบที่ต้องสอบผ่านเป็นเงื่อนไข (prerequisite)

 

เหตุผล # 3: หากคุณเป็นกลุ่มคนทำงานมืออาชีพที่กำลังมองหาการจ้างงานในประเทศจีน แม้ว่าการทดสอบ HSK อาจไม่เป็นที่นิยมสำหรับนายจ้างแต่การได้ทดสอบจะแสดงถึงความอุทิศทุ่มเทของคุณในการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศจีน

 

เหตุผลที่ 4: การสมัครทุนการศึกษาสถาบันขงจื้อ (CI scholarship)

มีการทดสอบในกลุ่มเล็กๆ เพื่อสอบ HSK สำหรับสมัครรับทุนการศึกษาของสถาบันขงจื้อ สถาบันขงจื้อเป็นองค์กรที่กำกับดูแลโดยรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ

 

การผ่านการทดสอบ HSK ด้วยคะแนนที่โดดเด่นแสดงให้เห็นว่าคุณมีความถนัดทางภาษาศาสตร์และด้วยเหตุนี้จึงมีการให้การสนับสนุนสำหรับวิชาที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ มีเกณฑ์การประเมินที่ใช้ทั้งหมด 3 เกณฑ์คือ

 

(คะแนน HSK ระดับ 6 ต้องสูงกว่า 180 คะแนนและคะแนนความสามารถในการพูด HSKK จะต้องสูงกว่า 75 คะแนน)

โดยยังไม่ต้องเทียบกับชาวต่างชาติที่เรียนรู้ภาษาซึ่งอาจมีความสามารถในด้านการใช้ภาษาเพื่อสนทนาภาษาจีนทั่วไป แต่ภาษาเขียนอาจไม่มีความเชี่ยวชาญพอเมื่อเทียบกับผู้เรียนทางการเขียนโดยตรง ดังนั้นอย่าคิดว่านี่เป็นแค่เศษเสี้ยวใบกระดาษ – แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความเพียรพยายามของคุณที่จะเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรม!

 

ที่มา: http://www.fluentu.com/chinese/blog/2014/10/06/new-chinese-hsk-test-why 

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460